W Koźlicach rozpoczęły się prace przy budowie drogi do tunelu kolejowego.

Do przebudowy jest odcinek ponad 170 metrów. koźlice droga budowa

Zakres robót obejmuje budowę nowej szerokiej jezdni wraz z chodnikiem i zjazdami do posesji. Droga zyska również zmodernizowane oświetlenie.

Wartość inwestycji wynosi 940 925 zł, z czego 847 162,50 zł to dofinansowanie, jakie gmina  pozyskała z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Prace dokumentacyjne i projektowe trwały od kilkunastu miesięcy. Wykonawca, zgodnie z zawartą umową, ma 7 miesięcy na zakończenie robót.