Kolejna rozbudowa sieci wodociągowej dla mieszkańców naszej gminy. Tym razem prace trwają w Juszowicach.

Sołectwo szybko się rozbudowuje, podobnie jak sąsiednie Mleczno czy Koźlice. Dlatego w Juszowicach, na osiedlu nowych stawianych domów, gmina rozbudowuje sieć dostarczającą wodę.

W ramach zadania planuje się budowę wodociągu o długości ok. 70 metrów, włączenie go do istniejącej już sieci oraz montaż nadziemnego hydrantu. Prace mają się zakończyć pod koniec marca, a wartość inwestycji wynosi ponad 33 tysiące złotych.