Wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 292 z Chobieni do Naroczyc powstaje nowy chodnik. Prace budowlane już trwają.

Przy drodze wojewódzkiej nr 292 trwają prace budowlane. Zakres inwestycji obejmuje budowę chodnika o długości 310 metrów z kostki betonowej. Przebudowany zostanie także istniejący rów przydrożny, który ekipy budowlane oczyszczą, odmulą i odpowiednio wyprofilują. Ponadto wykonane zostaną ścieki podchodnikowe i skarpowe, przebudowa linii kablowej oświetlenia drogowego oraz demontaż i ponowny montaż 2 słupów oświetleniowych.

Prace po połowie sfinansują Gmina Rudna z własnego budżetu oraz Województwo Dolnośląskie. Kwota inwestycji to 302 580 złotych.