W sołectwie Studzionki rozpoczęła się budowa chodnika. Inwestycja powstaje na wniosek mieszkańców.

Prace idą w szybkim tempie. Ściągana jest wierzchnia warstwa ziemi i wysypywana  pierwsza warstwa piasku. Zgodnie z umową, zakres prac obejmuje wykonanie 400 metrów chodnika z kostki betonowej oraz przebudowę zjazdów do posesji.

Na wykonanie całości prac przewidziano 3 miesiące od dnia podpisania umowy, zatem nowy chodnik powinien być gotowy w połowie listopada. Wartość prac budowlanych wynosi 265 856,87 zł.