Pieniądze na sieć wod-kan w Koźlicach, na projekt nowej studni głębinowej. Dotacje na sprzęt dla gminnych strażaków, a także pieniądze na utworzenie i wyposażenie klubu Senior+, radni decydowali o zmianach w budżecie.

To nie wszystkie decyzje rudnowskich rajców.Na ostatniej sesji decydowali o szeregu zmian w budżecie gminy. W uchwalonym przez radnych budżecie zapisano 1,3 mln zł na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Koźlice, ponadto są pieniądze na projekt nowej studni głębinowej. – 50 tys. zł. W zmianach budżetu ujęto także dotację celową w kwocie 38 tys. która zostanie podzielona dla OSP w gminie Rudna. Jest również 385 tys. zł na wydatki związane z budową garażu dla OSP Orsk, 50 tys.zł na utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w m. Rudna. 30 tys. zł zabezpieczono na opracowanie dokumentacji na zadanie ,,Modernizacja placu zabaw w m. Kębłów”. Centrum Kultury Gminy Rudna otrzyma dotację celową w kwocie 358 tys. zł.