Sołectwo BytkówSołtys

Antoni Merena

Do niewielkiego Bytkowa położonego wśród lasów i nieopodal północnej części Żelaznego Mostu, można zajrzeć jadąc do Gwizdanowa. Wieś zamieszkiwana jest przez 26 osób.

HISTORIA

Historia wsi Bytków połączona jest ściśle z historią wsi Gawrony, które przez wiele lat znajdowały się w rękach tych samych właścicieli i były ze sobą ściśle powiązane gospodarczo. W spisach z 1937 r. obie osady figurują jako połączone ze sobą i należą do Śląskiego Towarzystwa Ziemskiego.

Bytków to niewielka miejscowość z zagrodami, które zostały usytuowane rzędowo w stosunku do drogi wiejskiej. Na zachodnim krańcu wsi zachowały się zabudowania folwarku z domem zarządcy dóbr, którego główna siedziba znajdowała się w Gawronkach.

Nazwa wsi zmieniała się na przestrzeni lat – od Beutke (1670 r., 1679 r. i 1687 r.), Beitkau (1791 r., 1830 r. i 1845 r.). Od 1945 r. jest to Bytków.Widok na Bytków