Od 1 lipca 2021 roku rozpocznie się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

 Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków utworzono Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.

Powyższe oznacza, że od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dla budynków, posiadających źródło ciepła zainstalowane przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła zostanie zainstalowane po 1 lipca 2021 r. deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Deklaracje będzie można składać:

  • w formie elektronicznej, czyli przez internet – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji. Wejdź na stronę: www.zone.gunb.gov.pl,
  • w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).

Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna.