Cena wody w gm. Rudna nie uległa zmianie. To już kolejny rok cen na tym samym poziomie. Radni podjęli uchwałę o przyznaniu dodatkowych pieniędzy, aby zminimalizować skutki inflacji, która wpłynęła na wzrost kosztów ponoszonych na działalność wodno- kanalizacyjną.

Rosnąca inflacja, która przyczyniła się do wzrostu kosztów poniesionych na działalność wodno-kanalizacyjną nie wpłynęła na opłaty ponoszone w 2023 roku przez mieszkańców gminy Rudna za wodę i ścieki. Za m³ wody i ścieków zapłacą tyle ile płacili dotychczas. Aby zachować ceny na niezmienionym poziomie, radni po raz kolejny przyznali dotację. Ostatnia dotacja była w 2022 roku. Przyznano wówczas dopłatę w wysokości 2,36 zł brutto do 1m3 wody dostarczanej do gospodarstw domowych oraz 5,60 zł brutto za 1m3 odebranych ścieków z gospodarstw domowych. W tym roku dodatkowe dopłata do 1 m3 wody to 0,85 zł, natomiast 3,03 zł do 1 m3 ścieków.

– Stały wzrost poziomu cen, głównie surowców, paliw, energii elektrycznej, oraz usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne spowodował zwiększenie kosztów zakładu związanych z działalnością wodno-kanalizacyjną – mówi Halina Zbroińska dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej – Dlatego też, aby zachować cenę wody i ścieków na poziomie lat poprzednich, Wójt Gminy Rudna wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Gminy o udzielenie dla ZGKiM dotacji przedmiotowej. W ten sposób mieszkańcy w dalszym ciągu za wodę wraz z ściekami będą płacić 7,32 zł brutto za m3, natomiast z budżetu gminy dofinansowanie do wody i ścieków wynosić będzie 10,94 zł do każdego m3 wody wraz z ściekami – dodaje dyrektorka.

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę o przyznaniu dodatkowych środków na utrzymanie cen wody i ścieków. Ustalili dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej w 2023 r., kalkulowaną według stawki jednostkowej, w wysokości: 0,79 zł do 1 m3 wody i 2,81 zł do 1 m3 ścieków. Radni dostrzegli iż dotacja przedmiotowa do 1 m3 dostarczanej wody i do 1m3 odbieranych ścieków pozwoli zbilansować koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej związane z działalnością wodno-ściekowa a tym samych zachować na obecnym poziomie cenę 1 m3 dostarczanej wody i do 1m3.

Rada Gminy Rudna w 2022 roku uchwaliła dotacje w wysokości 1,71 zł brutto do ceny do 1 m3 wody dostarczanej dla gospodarstw domowych oraz 5,07 zł brutto do ceny 1m3 ścieków odebranych z gospodarstw domowych. Zaproponowano dopłatę w wysokości 2,36 zł brutto do 1m3 wody dostarczanej do gospodarstw domowych oraz 5,60 zł brutto za 1m3 odebranych ścieków z gospodarstw domowych. Zastosowane dopłaty spowodowały zachowanie cen za wodę i ścieki na tym samy poziomie. Cena odbioru ścieków oraz dostawy wody do gospodarstw domowych wynosiła: – woda – 2,83 zł brutto za 1 m3 , – ścieki – 4,49 zł brutto za 1 m3.

Warto zwrócić uwagę, że cena jest jedną z najniższych w regionie. Wójt wraz z radnymi nie mieli wątpliwości, że jeżeli są takie możliwości w budżecie gminy należy utrzymać dopłatę do wody i ścieków. Dodajmy, że w sąsiednich samorządach mieszkańcy płacą więcej, a pomysły włodarzy np sąsiedniej Ścinawy zmierzają  do ustalenia ceny wody i ścieków sięgającej prawie 30 zł za m. sześc.