Rada Gminy większością głosów zdecydowała o zwiększeniu dopłat do kosztów zakupu wody oraz odprowadzania ścieków przez mieszkańców. Uchwałę podjęto na wniosek wójta gminy.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ogłosiło nowe taryfy dla Gminy Rudna, jednak władze gminy zdecydowały o utrzymaniu dotychczasowych cen. Inicjatywę uchwałodawczą wójta poparła większość radnych.

Dzięki zwiększeniu dotacji do usług Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który odpowiada za wodę i ścieki, mieszkańcy nadal będą mieć opłaty na poziomie z 2021 roku.

Przypomnijmy, że w Gminie Rudna za 1 m3 dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków mieszkańcy płacą 7,32 zł. W sąsiednich gminach te stawki są dużo wyższe. Dla porównania w Ścinawie ten koszt wynosi 13,07 zł, Polkowicach 13,14 zł, a w Gminie Lubin 14,37 zł.