Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna, złoży na najbliższej sesji Rady Gminy wniosek w sprawie uchwały o zwiększeniu dotacji do cen wody i odbioru ścieków dla mieszkańców. Tak, aby utrzymać ceny na obecnym poziomie. Zgodę na zwiększenie dotacji musi wyrazić Rada Gminy.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło nowe taryfy, jednak władze gminy chcą utrzymać ceny za dostarczanie wody i odbiór ścieków na dotychczasowym niskim poziomie.

Wójt gminy już zapowiedział, że na najbliższej sesji Rady Gminy złoży inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zwiększenia poziomu dotacji do cen wody i ścieków. W ten sposób będzie możliwe utrzymanie obecnych cen dla mieszkańców.

Przypomnijmy, że w Gminie Rudna za 1 m3 dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków mieszkańcy płacą 7,32 zł. W sąsiednich gminach te stawki są dużo wyższe. Dla porównania w Ścinawie ten koszt wynosi 13,07 zł, Polkowicach 13,14 zł, a w Gminie Lubin 14,37 zł.