Mieszkańcy Chełma mogą już korzystać z oddanej do użytku wiaty rekreacyjnej. Nowe miejsce spotkań powstało przy wiejskiej świetlicy.

Drewnianą wiatę posadowiono na utwardzonym i wyłożonym kostką betonową podłożu.

Wszystkie drewniane elementy są zaimpregnowane i zabezpieczone przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Wewnątrz wykonawca postawił oryginalne, solidnie wykonane drewniane stoły z ławkami. Wartość inwestycji wyniosła 79 984,42 zł. W imieniu mieszkańców inwestycję odebrali radny Jan Kozak oraz Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna.

Kolejna wiata powstaje w Radomiłowie, gdzie ekipa budowlana przygotowuje już teren pod utwardzony plac. Następne w kolejce jest Wądroże, gdzie prace rozpoczną się w maju. Wiaty będą służyć mieszkańcom, jako miejsce do wypoczynku, biesiadowania i wspólnych spotkań.