Trwają prace przy przebudowie ul. Polnej w kierunku ul. Witosa w Rudnej. Cała inwestycja ma być gotowa w drugiej połowie września.

Obecnie trwają prace związane z przebudową rowu przydrożnego, budową kanału technologicznego oraz systemu odwodnienia odprowadzających wody opadowe i roztopowe z drogi oraz chodnika do istniejących rowów przydrożnych oraz cieku wodnego.

W ramach inwestycji poszerzona zostanie istniejąca jezdnia drogi gminnej, a mieszkańcy zyskają 170 metrów nowego chodnika. Obecnie część chodnika jest już ułożona.

Na te inwestycję Gmina Rudna pozyskała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 314 664 zł. Zgodnie z planem mieszkańcy będą mogli korzystać z nowej drogi i chodnika w drugiej połowie września.