Opracowano już projekt budowlany i uzyskano decyzję o zezwoleniu na prace. Realizacja tej inwestycji jest zaplanowana na ten rok.

Droga w tym miejscu jest wąska, z dużym ruchem samochodowym. Dlatego mieszkańcy od lat wnioskowali o poszerzenie odcinka drogi od ul. Witosa  w kierunku ul. Polnej i wykonanie tam chodnika. 

– Planowane jest poszerzenie istniejącej jezdni gminnej drogi oraz budowa chodnika z kostki betonowej. Ma być przebudowany przydrożny rów, wybudowany kanał technologiczny oraz system odwodnienia sprowadzający wody opadowe i roztopowe z drogi czy chodnika poprzez wpusty do istniejących rowów przydrożnych oraz cieku wodnego – wylicza Tomasz Cepiński z Referatu Inwestycji Gminy Rudna.

W celu realizacji inwestycji gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jeszcze w sierpniu 2021 roku.