Z okazji Święta Paschy wszystkim wiernym chrześcijańskich Kościołów wschodnich, a szczególnie Mieszkańcom gminy Rudna, Wójt Adrian Wołkowski składa życzenia.