Sołectwo Ciechłowice

Sołtys

Magdalena Kocińska

To mała wieś położona nad lewym brzegiem Odry

, tuż przy wyjątkowych dolnośląskich lasach, którą od północy, zachodu i południa otaczają pola uprawne. Aby dotrzeć z tej osady do „Naroczyckiego Łęgu” musimy pokonać jedynie 5 km. Nieopodal Ciechłowic – po drugiej stronie Odry, w powiecie wołowskim – znajduje się ujście niewielkiej rzeki Jezierzycy, która stanowi główną oś hydrologiczną Parku Krajobrazowego Dolina Jezierzycy. Sama miejscowość liczy 97 mieszkańców.

HISTORIA

Przed 1253 r. część Ciechłowic należała do biskupa, a część była własnością książęcą. W 1253 r. książę Konrad odstąpił biskupowi swoja część wsi wraz z gospodarstwem rybackim nad Odrą i z prawem budowy młyna. Przed rokiem 1372 wieś została przeniesiona na prawo niemieckie, a w 1370 r. istniało już w niej sołectwo. Niecałe 100 lat później wieś, należąca do biskupiej domeny w Przychowej, zastawiona była ze względu na szkody wyrządzone biskupstwu w czasie wojen husyckich, Fritzowi Ratczborenerowi, a po 1453 r. braciom von Thadder ze Wschowej. Wróciła jednak do dóbr biskupich w 1466 r.

W latach 1765-1787 Ciechłowice z 14 gospodarstwami znajdowały się w powiecie ścinawsko-rudniańskim, a po 1818 r. w rejencji wrocławskiej, w powiecie ścinawskim. Do 1811 roku wieś była własnością biskupią i należała do domeny w Przychowej. W XVIII w. czynna była w Ciechłowicach przeprawa promowa przez Odrę. W latach 1830-1845 we wsi znajdowało się wolne sołectwo i folwark należący dawniej do dóbr biskupich.

Nazwy wsi zmieniały się na przestrzeni lat. Początkowo była to osadan Cehlevici (1245), później Czechlewitz i Cechlevici, a po roku 1945 Ciechłowice.Kapliczka w Ciechłowicach Domy w Ciechłowicach