Poświąteczne drzewka, zarówno te cięte, jak i sztuczne są odpadem komunalnym. Podajemy informacje, w jaki sposób można zutylizować choinki po świętach.

Żywe choinki poświąteczne można oddać razem z odpadami BIO. Wystarczy postawić drzewko obok pojemnika i służby odbierające odpady komunalnymi zabiorą je razem odpadami BIO.

Natomiast choinki sztuczne oddajemy jako odpad wielkogabarytowy. Ponieważ odbiory odpadów wielkogabarytowych są dwa razy w ciągu roku, sztuczne drzewko można zawieść do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Rudnej, przy ulicy Witosa.

PSZOK w Rudnej jest czynny:

poniedziałek 7.00 – 15.00

środa 10.00 – 18.00

pierwsza sobota miesiąca 8.00 – 12.00