Cuprum med-przychodnia, szpitalCuprum-Med Spółka z o.o. z siedzibą w Lubinie jako jedyna złożyła ofertę w przetargu na najem pomieszczeń w Chobieni i Rudnej, przeznaczonych na prowadzenie usług medycznych. Dotychczasowy najemca – Miedziowe Centrum Zdrowia nie przystąpiło do przetargu.

Umowa obowiązywać będzie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021.

Najemca zobowiązuje się do wykorzystania pomieszczeń użytkowych i znajdującego się w nich wyposażenia w celu prowadzenia działalności leczniczej, polegającej na realizowaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie obejmującym:

 • poradnię kardiologiczną
 • poradnię dermatologiczną (świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii),
 • poradnię onkologiczną
 • poradnię ginekologiczno-położniczą
 • poradnię chirurgii ogólnej
 • poradnię okulistyczną
 • poradnię otolaryngologiczną
 • poradnię stomatologiczną
 • poradnię zdrowia psychicznego (świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych),
 • pracownię ultrasonografii (świadczenia w zakresie USG – jamy brzusznej, tarczycy, układu moczowego, jąder, ślinianek, głowy przezciemiączkowe, stawów, węzłów chłonnych),
 • pracownię fizjoterapii (świadczenia fizjoterapii ambulatoryjnej w tym masaże)
  oraz usugi POZ w Rudnej i Chobieni.