W dniach 22-23 kwietnia 2023r. w lasach na terenie gminy Rudna odbyły się ćwiczenia obwodowe 162BLP z Głogowa, Wojsk Obrony Terytorialnej.

Pomieszczenia Szkoły Podstawowej w Chobieni posłużyły żołnierzom jako baza noclegowa.
Fot.: SP Chobienia