Oświadczenie o posiadaniu i użytkowaniu sprzętu (pobierz) (pobierz .doc)

Monitorowanie utrzymania efektów projektu grantowego

Terminy złożenia oświadczeń:
a)     I termin w okresie 01.09.2023 r. – 28.10.2023 r.
b)     II termin – 28.04.2024 r.
c)     III termin – 28.10.2024 r.
d)     IV termin – 28.04.2025 r.

Oświadczenia należy dostarczać do Referatu Oświaty, Zdrowia. Kultury, Sportu i Turystyki,
pokój nr 210 bądź przesłać na adres e-mail: grantyppgr@rudna.pl.

 

 

Termin realizacji projektu: 9.05.2022 r.- 9.03.2023 r.

Procent dofinansowania: 100%

Finansowanie projektu: Projekt finansowany jest całkowicie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup 305 laptopów, 40 komputerów stacjonarnych oraz 22 tabletów dla uczniów.

Strona projektu: Wsparcie PPGR