Termin realizacji projektu: 9.05.2022 r.- 9.03.2023 r.

Procent dofinansowania: 100%

Finansowanie projektu: Projekt finansowany jest całkowicie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup 305 laptopów, 40 komputerów stacjonarnych oraz 22 tabletów dla uczniów.

Strona projektu: Wsparcie PPGR