Od czerwca 2019 roku jest pan wójtem Gminy Rudna, wcześniej pełnił pan funkcję komisarza. Objął pan urząd w trakcie trwania kadencji. Rada Gminy Rudna wybrana została wcześniej, nie miał pan w jej gronie sprzymierzeńców, a na dodatek nie był pan „stąd”, bo nie jest pan mieszkańcem Gminy Rudna. Ten ostatni zarzut podnoszony jest zresztą do dziś. Nie była to łatwa sytuacja!

Decydując się na udział w wyborach na wójta Gminy Rudna liczyłem się z wyzwaniami. Zarzut, że nie jestem stąd, to słaby argument. Myślę, że to mój główny atut. Jestem wójtem wszystkich mieszkańców, który absolutnie bezstronnie zauważa problemy i potrzeby wszystkich miejscowości. Jestem spoza jakichkolwiek układów. Z takim samym  zaangażowaniem starałem się pracować na rzecz wszystkich naszych sołectw. Zrównoważony rozwój wszystkich naszych miejscowości w zakresie infrastruktury drogowej, wodociągowej i kanalizacyjnej czy sportowo-rekreacyjnej dowodzi, że mi się udało. Byłem w każdej miejscowości, rozmawiałem z każdym, kto miał potrzebę porozmawiania, udało się wspólnie rozwiązać wiele problemów.

Ostatnie lata pokazały, że to nie meldunek świadczy o przynależności do danej społeczności. Gmina Rudna i ludzie, którzy ją tworzą są mi wyjątkowo bliscy i czuję się jednym z nich. Dziękuję za ciepłe przyjęcie, za rozmowy i życzliwość, jaką mnie Państwo obdarzyliście.

Jak układała się współpraca z radnymi?

Przywitała mnie duża nieufność ze strony radnych. Jednak dzięki rozmowom, pracy i wspólnym działaniom na rzecz gminy udało się stworzyć skuteczną większość w radzie, dzięki której mogliśmy postawić milowy krok w rozwoju inwestycyjnym wszystkich naszych miejscowości. Wspólnie wprowadziliśmy naszą gminę do czołówki polskich samorządów. Są radni, których przekonać się nie udało i niezmiennie trwają przy swoich poglądach, negujących wszystkie moje działania, ale  szanuję to, bo takie są prawa demokracji.

Inwestycyjny boom widać w całej Gminie Rudna. Drogi, świetlice, obiekty sportowo-rekreacyjne zyskują nowe oblicze. Pana przeciwnicy twierdzą jednak, że jest to okupione potężnym zadłużeniem gminy.

W ostatnich dwóch latach wysokość budżetu Gminy Rudna jest rekordowa pod względem wysokości dochodów i wydatków, jak również kwot przeznaczonych na inwestycje. W 2023 roku na inwestycje przeznaczono blisko 39,5 mln złotych, a w roku bieżącym ponad 48,5 mln zł. Duża część środków na projekty inwestycyjne pozyskana została ze źródeł zewnętrznych. A co do długu? Informacje osób, które ten zarzut podnoszą są wyssane z palca. Jesteśmy jedną z nielicznych gmin w regionie i kraju, która nie ma ani złotówki zadłużenia. Ten fakt stawia nas w czołówce polskich samorządów. W rankingu gmin wiejskich miesięcznika „Wspólnota” w kategorii finanse – Gmina Rudna zajęła IV miejsce w Polsce spośród 2,5 tys. gmin objętych badaniem. Gmina Rudna w latach 2019 – 2023 pozyskała 75 mln zł z funduszy zewnętrznych na realizację gminnych inwestycji. Zadłużenie Gminy Rudna wynosi 0 zł! Dla porównania w kadencji 2014 – 2018 Gmina Rudna w tym rankingu, w kategorii finanse uplasowała się w okolicach 1500 miejsca. Liczby nie kłamią. Trzeba mieć daleko idącą złą wolę lub nie rozumieć tematu, by nie dostrzegać sukcesu inwestycyjnego i finansowego naszej gminy w ostatnich latach.

Dobra sytuacja finansowa oznacza korzyści dla mieszkańców. Do takich należy zaliczyć całkowicie bezpłatną obecnie komunikację, dopłaty do wody i odpadów, dzięki którym ceny dla mieszkańców są niezmienne od kilku lat.

Na przestrzeni ostatnich lat wiele się w tej kwestii zmieniło. Jedną z pierwszych informacji, jakie dotarły do mnie w 2019 roku, kiedy zostałem wójtem, była informacja od przewoźników o rezygnacji ze współorganizacji transportu publicznego na terenie Gminy Rudna. Ta sytuacja wymagała podjęcia natychmiastowych działań. Bezpłatna komunikacja z powodzeniem funkcjonowała już na terenie Lubina, gminy  wiejskiej Lubin i gminy Ścinawa. Na zebraniach słyszeliśmy, że komunikacja w naszej gminie funkcjonuje fatalnie.  Uznaliśmy, że nie ma innego wyjścia i jedynym rozsądnym rozwiązaniem będzie zorganizowanie bezpłatnej komunikacji także u nas. Najpierw uruchomiliśmy ją za pośrednictwem samorządu polkowickiego, potem Powiatu Lubińskiego, a teraz Gmina Rudna wzięła organizację zadania na siebie, co dało nam wielomilionowe oszczędności w stosunku do naszych sąsiadów. Dziś przez Gminę Rudna przebiegają trzy linie. Komunikują prawie wszystkie miejscowości z Rudną i Lubinem. Każdego miesiąca z bezpłatnej komunikacji korzysta 5,5 tys. mieszkańców naszej gminy, co w skali roku daje ponad 60 tys. przewiezionych osób. Raporty z 2018 roku mówią o kilkuset mieszkańcach gminy Rudna, korzystających z gminnej komunikacji. Dziś miesięcznie przewozimy tylu pasażerów, ilu dostępną wówczas komunikacją publiczną przewożono w ciągu roku. Zdajemy sobie sprawę z pewnych niedogodności, jak choćby czas przejazdu mieszkańców najdalej położonych miejscowości. To wymaga korekty, nad którą obecnie pracujemy.

Problemem, o którym mówią mieszkańcy jest brak miejsc parkingowych w centrum Rudnej. Rzeczywiście zaparkowanie w pobliżu urzędu często graniczy z cudem.

Czy jest szansa na powstanie nowych miejsc parkingowych?

Istotnie z takim problemem się borykamy, co spowodowane jest zwartą zabudową w Rudnej i ulokowaniem głównych instytucji gminnych jak na przykład Urząd Gminy, GOPS i ZGKiM. Ale wiemy  jak ten problem rozwiązać. Gmina jest właścicielem działki w ścisłym centrum Rudnej i właśnie tam wkrótce powstanie kilkanaście miejsc parkingowych. Przygotowujemy dokumentację, by wyjść naprzeciw tym słusznym oczekiwaniom. Parking w Rudnej to tylko kwestia czasu.

 

Dobiegająca końca kadencja – to także istotne zmiany organizacyjne dwóch największych jednostek gminy: ZGKiM oraz Centrum Kultury Gminy Rudna.

Zdecydowaliśmy się na zmianę w wykorzystaniu potencjału zakładu komunalnego.

W 2019 r. zastałem „komunalkę” jako administratora sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz mieszkań komunalnych. Większość usług porządkowych jak chociażby koszenie trawy na terenach gminnych było zlecane przez Gminę podmiotom zewnętrznym. Dzięki bardzo dobrej współpracy z radnymi a przede wszystkim z Panią Haliną Zbroińską dyrektorem ZGKiM, dziś to prężnie działające przedsiębiorstwo służące mieszkańcom Gminy Rudna. W ciągu ostatnich pięciu lat zakład wyposażony został w najnowocześniejszy sprzęt, dzięki, któremu jakość świadczonych usług jest coraz wyższa a czas reakcji na zgłoszenia mieszkańców coraz krótszy. W latach 2019 – 2024 ZGKiM w Rudnej wyposażony został w ponad 60 nowoczesnych urządzeń. To m.in. najnowszy zakup w postaci nowoczesnej śmieciarki, ale ponadto nowe samochody, ciągnik, zamiatarka, przyczepa ciężarowa, żuraw z wyciągarką i różne rodzaje kosiarek. Wartość zakupionego sprzętu wyniosła ponad 3,2 mln zł. Wiele się także wydarzyło w zakresie mieszkań komunalnych. W ciągu czterech lat oddaliśmy do użytkowania 20 mieszkań w Kębłowie, Nieszczycach, Rudnej i Brodowie. Trafiły one do osób w trudnej sytuacji życiowej.

 

Powołanie Centrum Kultury Gminy Rudna to z kolei efekt połączenia dwóch ośrodków kultury działających w Chobieni i Rudnej.

Rzeczywiście połączyliśmy dwa ośrodki w jedną sprawnie działającą jednostkę, której oferta skierowana do mieszkańców naszej gminy została znacznie poszerzona i urozmaicona, śmiało mogę powiedzieć, że zyskała nową jakość. Dziwił mnie fakt, że gmina była podzielona nieformalnie na dwie strefy, rudnowską i chobieńską, które de facto rywalizowały ze sobą. Dziś takich sytuacji już nie ma. Oferta kulturalna CKGR jest skierowana do wszystkich mieszkańców gminy. Lokalizacja danej imprezy uwarunkowana jest jedynie ze względów technicznych a nie zaradności któregoś z rywalizujących ze sobą dyrektorów. Udało nam się, z czego jestem dumny, przywrócić do życia ważne dla mieszkańców imprezy takie jak Zamczysko czy Zlot Motocyklowy. Realizujemy także szereg nowych projektów, z których jednym z najważniejszych ze względu na wielokulturowość naszej gminy i cieszącym się największym zainteresowaniem jest Łemkowskie Śpiewanie. Cieszy mnie także wysoki poziom i popularność gminnych dożynek, które są jedną z największych i najciekawszych tego typu imprez w regionie. Prężnie działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, którego oferta z roku na rok jest coraz bogatsza i ciekawsza, stale dostosowywana do oczekiwań naszych niezwykłych studentów.

 

Wiele działań podjętych zostało także w zakresie infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej.

Dni dzielą nas od odbioru obiektu OSiR w Chobieni, który przeszedł gruntowną modernizację, wkrótce gotowa będzie Strefa Aktywności w Rudnej – w końcu godne miejsce wypoczynku dla wszystkich mieszkańców Gminy Rudna. Nowe i wyremontowane świetlice, boiska wielofunkcyjne, nowoczesne place zabaw i plenerowe siłownie. Naprawdę wiele się w tej sferze wydarzyło. W końcu wchodzimy w pierwszy etap budowy ścieżek rowerowych Gminy Rudna. Planujemy powołanie do życia Gminnego Centrum Sportu, jednostki która będzie transparentnie zarządzała obiektami sportowymi, tak by mieszkańcy mieli do nich nieograniczony dostęp. W jej kompetencjach znajdzie się także pozyskiwanie środków zewnętrznych na dalszą modernizację istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej oraz budowę nowych obiektów. W ramach intensyfikacji działań na rzecz letniej rekreacji i rozwoju kultury fizycznej  planujemy budowę odkrytego basenu. To efekt rozmów z mieszkańcami i ich oczekiwań. W najbliższym czasie przedłożona zostanie do konsultacji koncepcja funkcjonalno-użytkowa nowego obiektu.

Wiele udało się zrobić także w zakresie infrastruktury oświatowej.

Dobiegła końca termomodernizacja szkoły podstawowej w Chobieni, która objęła m.in. wymianę  okien i drzwi, ocieplenie ścian i stropów zewnętrznych, montaż pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych na dachu sali gimnastycznej, a także wymianę w całej szkole, przestarzałego oświetlenia na nowoczesne lampy LED. Koszt tej inwestycji wyniósł ponad 11 mln zł. Wkrótce rozpoczniemy modernizację kolejnej szkoły w naszej gminie. Modernizacja szkoły podstawowej w Rudnej to trudny projekt do realizacji i bardzo kosztowny. To szacowana na 25 mln złotych inwestycja, na realizację której pozyskamy wsparcie finansowe z funduszy krajowych i europejskich. Rodzice i uczniowie szkoły w Rudnej mogą być spokojni. Mamy doświadczenie, wiemy jak to zrobić i wkrótce także ich szkoła zmieni oblicze.

Obydwie nasze szkoły w ostatnich latach zyskały także nowoczesne pracownie, laboratoria przyszłości, ekopracownie, tablice interaktywne czy sale audiowizualne. Na ten cel oprócz środków gminy przekazywane były także środki zewnętrzne pozyskiwane m.in. z KGHM. Doposażono także przedszkola i żłobek. Na edukacji nie oszczędzaliśmy i nie zamierzamy oszczędzać.

Bardzo ważnym elementem funkcjonowania gmin wiejskich są Ochotnicze Straże Pożarne. Czy jednostki Gminy Rudna w mijającej kadencji mogły liczyć na wsparcie samorządu?

Ta kwestia nie podlega dyskusji. To dla mnie wyjątkowo ważny element funkcjonowania gminy. Jestem niezmiernie dumny, bo druhowie i druhny z OSP Chobienia przyjęli mnie w poczet swoich honorowych członków. Bardzo za to dziękuję. To wielkie wyróżnienie, ale także zobowiązanie do solidnej pracy na rzecz wszystkich naszych jednostek. Ta praca została wykonana. Kompleksowy remont przeszła remiza w Chobieni, którą zastaliśmy w dramatycznym stanie. Przywróciliśmy blask temu zabytkowemu obiektowi, zapewniając jednocześnie godne warunki do służby druhom tej jednostki. Dobiega końca budowa nowej remizy OSP w Górzynie. Przygotowujemy się do rozpoczęcia drugiego etapu budowy remizy dla OSP Orsk, pozyskaliśmy ponad 3,5 mln zł ze środków zewnętrznych na projekt i budowę Centrum Ratownictwa i Ochrony Przeciwpowodziowej w Gwizdanowie. Ta inwestycja rozpocznie się w 2024 roku. OSP Gwizdanów w 2022 r., a OSP Rudna w 2023 roku wzbogaciły się o nowe wozy ratowniczo – gaśnicze marki MAN. Przygotowujemy się do zakupu trzeciego wozu bojowego dla OSP Górzyn. Od maja 2023 r. Gmina Rudna dysponuje karetką, którą wzięli pod swoje skrzydła druhowie z OSP Gwizdanów. Ten ambulans zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy. Jedno uratowane zdrowie lub życie spłaca koszty, które ponieśliśmy i pracę, którą włożyliśmy w zakup karetki.

Jaką ocenę wystawiłby pan sobie na koniec kadencji?

Ostateczną ocenę wystawią mi mieszkańcy. Jestem dumny z tego co, udało się zrobić. Ten wynik mógłby być jeszcze lepszy, ale nikt nie przewidział pandemii, która sparaliżowała funkcjonowanie państwa prawie na rok czy wybuchu wojny w Ukrainie. Był to z pewnością czas wykorzystanych szans, bo skala zrealizowanych inwestycji w tak krótkim czasie, jest historyczna. Największe inwestycje jednak dopiero przed nami. Dziękuję wszystkim urzędnikom i pracownikom jednostek gminnych za wspólną pracę na rzecz gminy przez ostatnie 5 lat.