Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Rudna na trzecie spotkanie informacyjne w dniu 08.12.2021 r. o godzinie 17:00 w budynku Centrum Kultury Gminy Rudna w Rudnej, przy ul. Wesołej 13. Celem spotkania jest omówienie zasad Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Czyste Powietrze to kompleksowy program rządowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program zakłada dofinansowanie do wymiany starych kotłów na paliwo stałe tzw. kopciuchów oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Skierowany jest do osób, które są właścicielami domów jednorodzinnych lub maksymalnie dwóch lokali mieszkalnych wydzielonych w budynku jednorodzinnym.

W trakcie spotkania będzie można indywidualnie zapoznać się z założeniami Programu Czyste Powietrze oraz rodzajami przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie. Uczestnicy dowiedzą się więcej o sposobach składania wniosków o dofinansowanie oraz zasadach realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Ponadto podczas spotkania przedstawione zostaną zasady dotacji w ramach programu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego”. W spotkaniu weźmie udział przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, który udzieli odpowiedzi na pytania mieszkańców.