W świetlicy wiejskiej w Naroczycach 12 maja odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Rudna na temat zmian Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Czyste Powietrze” to kompleksowy program rządowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych – jednorodzinnych.

Program zakłada dofinansowanie do wymiany starych kotłów na paliwo stałe tzw. kopciuchów oraz termomodernizacji budynków. Skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub maksymalnie dwóch lokali mieszkalnych wydzielonych w budynku jednorodzinnym.

Podczas spotkania zostały omówione nowe zasady ww. Programu. Przedstawiono m. in. informacje o tym jak poprawnie wypełnić wniosek o dofinansowanie i wniosek o płatność, jaką wysokość dofinansowania można uzyskać, jakie warunki powinien spełniać budynek oraz kto może aplikować w ramach programu. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, który omówił zasady Programu i udzielił odpowiedzi na pytania mieszkańców.

Dodajmy, że w programie planowane są kolejne zmiany. Od 1 lipca 2023 r. wycofana zostanie możliwość uzyskania dofinansowania w ramach programu do zakupu kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/ lub w Punkcie Konsultacyjnym w Urzędzie Gminy Rudna, który mieści się na II piętrze w pokoju nr 207, tel. 76 74 92 133.