W piątek (12.05). o godz. 17. w Naroczycach odbędzie się spotykanie związane z zasadami działania i przyznawania dotacji z programu Czyste Powietrze.

Czyste Powietrze” to kompleksowy program rządowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych – jednorodzinnych.

Program zakłada dofinansowanie do wymiany starych kotłów na paliwo stałe tzw. kopciuchów oraz termomodernizacji budynków. Skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub maksymalnie dwóch lokali mieszkalnych wydzielonych w budynku jednorodzinnym.

W trakcie spotkania będzie można indywidualnie zapoznać się z założeniami Programu „Czyste Powietrze”, rodzajami przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposobu składania wniosków o dofinansowanie oraz zasad realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

W spotkaniu weźmie udział przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, który udzieli odpowiedzi na pytania Mieszkańców oraz omówi zasady dotacji w ramach innych programów dotacyjnych: „Moje Ciepło” oraz „Mój Prąd”.+

Naroczyce, piątek 12.maja, godz. 17 w świetlicy.