W Centrum Kultury Gmina Rudna w Rudnej odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne rozpoczynające cykl zebrań dla mieszkańców na temat Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Podczas spotkania, w którym uczestniczył przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zostały omówione zasady programu. Przedstawiono m.in. informacje o tym jak poprawnie wypełnić wniosek o dofinansowanie i wniosek o płatność, jaką wysokość dofinansowania można uzyskać, jakie warunki powinien spełniać budynek oraz kto może aplikować w ramach programu.

Program obejmuje zarówno dofinansowanie do termomodernizacji budynków jednorodzinnych, jak i do wymiany w tych budynkach źródeł ciepła.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania, które odbędą się już wkrótce.

W Urzędzie Gminy Rudna znajduje się Punkt Konsultacyjny, w którym można uzyskać informacje na temat zasad programu oraz pomoc w złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Punkt Konsultacyjny mieści się na II piętrze w pokoju nr 207, tel. 76 74 92 131.