Ruszyła nowa wersja programu Czyste Powietrze. Podniesiono miedzy innymi progi dochodowe oraz kwoty dofinansowania.

Najważniejsze zmiany w programie w 2023 roku:  

 • wyższe progi dochodowe
 • wyższe dofinansowanie, o jakie można się ubiegać
 • możliwości rozszerzenia wniosku o termomodernizację domu, jeśli wcześniej wniosek dotyczył tylko wymiany pieca
 • kredyt bankowy – kredyt bankowy z dotacją na częściową spłatę zobowiązania będzie można otrzymać na inwestycje rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku w banku
 • obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego budynku
 • uproszczenie procedur obsługi i rozliczania programu

Ile można teraz otrzymać w programie Czyste Powietrze?

 • do 66 tysięcy złotych – jeżeli roczny dochód wnioskodawcy wynosi do 135 tysięcy złotych
 • do 99 tysięcy złotych – jeżeli miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym wynosi do 1894 zł lub do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym
 • do 135 tysięcy złotych – jeżeli miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie wieloosobowym wynosi do 1 090 zł lub do 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

 • panele fotowoltaiczne
 • pompa ciepła lub inne niskoemisyjne źródło ogrzewania
 • kompleksowa termomodernizacja

Dla kogo program Czyste Powietrze?

 • właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego
 • właściciel lub współwłaściciel wydzielonego mieszkania w budynku wielorodzinnym z wyodrębniona księgą wieczystą

Najwyższe dofinansowanie można otrzymać na kompleksową termomodernizację budynku. Warunkiem jest wykonanie audytu energetycznego oraz wszystkich elementów wskazanych w jednym z wariantów w przygotowanym audycie, który zagwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok) lub o minimum 40%.

W 2023 roku w programie Czyste Powietrze będzie można złożyć dwa wnioski o dofinansowanie. Beneficjenci, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie na wymianę kotła, będą mogli złożyć wniosek o dofinansowanie termomodernizacji budynku.

W programie wprowadzono również możliwość uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3, w przypadku gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu.

Więcej informacji można uzyskać w punkcie konsultacyjno-informacyjnym Programu „Czyste Powietrze” w Urzędzie Gminy Rudna, pokój nr 207 lub pod numerem telefonu: 76 74 92 133.