Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji o emisyjności budynku spoczywającym na właścicielach i zarządcach nieruchomości. Termin upływa 30 czerwca. Dane są gromadzone w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

W Gminie Rudna złożono do tej pory 1101 deklaracji, spośród 2 520 punktów adresowych, objętych obowiązkiem ewidencyjnym CEEB. Stanowi to 43 % złożonych deklaracji.

Do 30 czerwca 2022 r., każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację o sposobie jego ogrzewania. Dla nowo powstałych budynków termin wynosi 14 dni. Brak złożenia deklaracji grozi karą grzywny.

Jak można złożyć deklarację?

  • W formie elektronicznej – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji. Deklaracja znajduje się na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego TUTAJ.
  • W formie papierowej – wypełniony dokument można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Rudna, Plac Zwycięstwa 15, biuro podawcze – pokój nr 14 bądź wysłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Rudna, Plac Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna. Wzory deklaracji można pobrać TUTAJ.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości, więcej informacji można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa, pod nr tel. 76-74-92-126.