1 lipca 2021 roku rozpoczął się proces składania deklaracji źródeł ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Taką deklarację muszą złożyć właściciele i zarządcy budynków.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków zbiera dane dotyczące źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych na terenie całej Polski, w tym w Gminie Rudna. Oznacza to, że każdy zarządca budynku lub właściciel zobowiązany jest złożyć odpowiednią deklarację.

– W deklaracji należy podać m.in. informacje o rodzaju i liczbie źródeł ciepła zainstalowanych i eksploatowanych w danym budynku. W przypadku kotłów na paliwo stałe podajemy ich klasę oraz rodzaj stosowanych paliw stałych. Należy również zaznaczyć, czy źródło ciepła lub spalania paliw zostało uruchomione po 1 lipca 2021 roku – tłumaczy Ewelina Bilańska z Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa.

Składanie deklaracji źródeł ciepła – WAŻNE TERMINY

Dla budynków, które posiadają źródło ciepła zainstalowane przed 1 lipca 2021 roku, deklarację należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2021 roku. Jeżeli źródło ciepła zostało zainstalowane po 1 lipca 2021 roku, deklarację należy złożyć w terminie maksymalnie 14 dni od instalacji.

Jak składać deklaracje źródeł ciepła?

Deklaracje źródeł ciepła można składać:

  • w formie elektronicznej, czyli przez Internet – Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób, który pozwala na złożenie deklaracji bez wychodzenia z domu. Można to zrobić na stronie www.zone.gunb.gov.pl.
  • w formie papierowej – Wypełniony dokument można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Rudna, Plac Zwycięstwa 15, w biurze podawczym (pokój nr 14) lub wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy Rudna, Plac Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości, więcej informacji można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa, pod nr tel. 76 749 21 26.

Więcej informacji można znaleźć także na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego – KLINKIJ

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków została utworzona Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.

Obowiązek złożenia deklaracji źródeł ciepła jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna.

 

PLIKI DO POBRANIA

Deklaracja A dla budynków i lokali mieszkalnych – POBIERZ
Deklaracja B dla budynków i lokali niemieszkalnych – POBIERZ
Deklaracja A dla budynków i lokali mieszkalnych (WZÓR WYPEŁNIENIA) – POBIERZ
Deklaracja B dla budynków i lokali niemieszkalnych (WZÓR WYPEŁNIENIA) – POBIERZ