Minister Krzysztof Kubów, poseł na sejm oraz szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów wizytował dzisiaj inwestycje na terenie naszej gminy zrealizowane z dofinansowaniem środków zewnętrznych. Docenił starania władz gminy w pozyskiwaniu dodatkowych funduszy na podniesienie komfortu życia mieszkańców.

Gmina Rudna od trzech lat z sukcesem pozyskuje pieniądze z zewnętrznych źródeł finansowania. Są one przeznaczane na inwestycje związane z drogami, budowę nowych mieszkań, doposażenie szkół i przedszkoli, wymianę starych pieców typu kopciuch na ekologiczne ogrzewanie, budowę wodociągów, przebudowę obiektów sportowych czy ratowanie zabytków.

minister Krzysztof Kubów

– Zależy mi, by gminy Zagłębia Miedziowego rozwijały się dynamicznie i równomiernie. Przyznam jednak,  że gmina Rudna jest w czołówce. Gratuluję władzom tak wielu dobrych inwestycji, które służą podniesieniu komfortu życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa – powiedział minister Krzysztof Kubów.

Przez ostatnie trzy lata Gmina Rudna pozyskała na drogi prawie 3 miliony 400 tysięcy złotych dotacji. Dodatkowe pieniądze pochodziły z różnych źródeł, między innymi Funduszu Dróg Samorządowych, Powiatu Lubińskiego, Województwa Dolnośląskiego i Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg. Te dodatkowe środki przeznaczono na dofinansowanie budowy i remonty dróg gminnych oraz powiatowych i wojewódzkich przebiegających przez teren naszej gminy.  W latach 2019 – 2021 na inwestycje związane z drogami wydaliśmy ponad 13 milionów 828 tysięcy złotych. Najwięcej z tej kwoty, 9 milionów 938 tysięcy złotych, przeznaczono na drogi gminne.

minister Krzysztof Kubów

– Jesteśmy atrakcyjnym miejscem do życia, coraz więcej osób decyduje się na budowę u nas domu i przeprowadzkę do Gminy Rudna. Dużo modernizujemy i budujemy, przed nami kolejne prace związane między innymi z ogromnym projektem kompleksowego remontu szkolnych budynków w Rudnej – informuje Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna.

Samorząd pozyskał na ten cel z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 niemal 5 mln 754 tysiące złotych dotacji. Pieniądze zostaną przeznaczone na termomodernizację, wymianę wszystkich okien, osuszenie ścian, nowe instalacje grzewcze, pompę ciepła wraz z kondensacyjnym kotłem gazowym oraz wykonanie instalacji OZE. Przewidywany koszt realizacji całego projektu wynosi ponad 12 mln złotych.

– W naszej gminie staramy się pozyskiwać zewnętrzne finansowanie na niezbędne inwestycje. W ostatnim czasie pozyskaliśmy między innymi 4 mln 220 tys. złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na modernizację Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chobieni, budowę budynku sportowo- rekreacyjnego w Juszowicach, budowę wodociągu Brodowice – Chełm, remont budynku w Brodowie oraz adaptację budynku po byłej kotłowni w Rudnej z przeznaczeniem na lokale mieszkalne. Kolejne fundusze pozyskaliśmy z WFOŚiGW w ramach programu Czyste Powietrze oraz 4 mln 100 tys. z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego na wymianę pieców typu kopciuch. W Mlecznie trwają już roboty modernizacyjne ponad 1 km drogi, na które udało nam się pozyskać z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ponad 814 tysięcy złotych.

minister Kubów

Dzięki dobrej współpracy z KGHM Polska Miedź SA otrzymaliśmy 550 tys. dotacji na projekt cyfrowej i nowoczesnej szkoły. A przy wsparciu Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 uruchamiamy właśnie gminną sieć darmowych punktów dostępu do Internetu. To tylko ostatnie przykłady skutecznego pozyskiwania przez naszą gminę zewnętrznych środków. Możemy dzięki nim realizować więcej nowych inwestycji oraz modernizować istniejące obiekty, tak aby przez kolejne lata służyły naszym mieszkańcom – podkreśla Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna.

Gmina, pomogła również parafii pw Świętych Kosmy i Damiana w otrzymaniu 100 tysięcy dotacji na przebudowę cerkwi z Fundacji Polska Miedź SA, natomiast z Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu samorząd otrzymał 390 tysięcy na remont kościoła Stara Rudna.

Tylko w tym roku nasza gmina pozyskała łącznie ponad 13 mln 457 tysięcy złotych dodatkowych środków.