Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej przyjmuje wnioski dotyczące otrzymania dodatku osłonowego – ustawa weszła w życie 4 stycznia. Nowe świadczenie ma zrekompensować wzrost kosztów energii eklektycznej, cen gazu i żywności.

Dodatek osłonowy przysługuje osobom, które spełniają określone kryterium dochodowe:

  • dla gospodarstwa jednoosobowego przeciętny miesięczny dochód na osobę nie może przekroczyć 2100 zł netto
  • dla gospodarstw domowych wieloosobowych dodatek przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1500 zł netto

Dochody ustalane są z roku 2020 – w przypadku wniosku złożonego do 31 lipca br. lub z roku 2021 – w przypadku wniosku złożonego po 31 lipca br.

W zależności od źródła ogrzewania dodatek osłonowy wynosi rocznie:

  • 400/500 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 600/750 zł dla gospodarstwa 2-3 osobowego,
  • 850 zł/1062,50 zł dla gospodarstwa 4-5 osobowego,
  • 1150 zł/ 1437,50 zł dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 6 osób.

Wyższy dodatek będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi.

Aby otrzymać dodatek osłonowy wniosek należy złożyć do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku. Jeśli wniosek zostanie złożony do 31 stycznia 2022 r. – dodatek wypłacony będzie w dwóch ratach: pierwsza rata dodatku wypłacana zostanie do 31 marca, a druga między 1 kwietnia a 2 grudnia 2022 r. Jeśli wniosek zostanie złożony po 31 stycznia 2022 r. – dodatek wypłacony będzie jednorazowo niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku. Terminem końcowym wypłaty dodatku osłonowego jest 2 grudnia 2022 r. Wnioski złożone po 31 października 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje można uzyskać od pracowników GOPS w Rudnej pod nr tel. 76-847-90-31, 76-847-90-33 – biuro nr 8 lub na stronie internetowej GOPS w Gminie Rudna – TUTAJ