Gmina Rudna zawarła umowę o współpracy z Dolnośląską Federacją Sportu. Dotyczy ona realizacji programu Szkolny Klub Sportowy – SKS!

Jego celem jest dodatkowa aktywność fizyczna uczniów podczas pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole. SKS prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego. Dzięki tym dodatkowym zajęciom uczniowie mogą zmienić swoje nawyki związane z aktywnością sportową czy poprawić swój stan zdrowia.

W programie biorą udział uczniowie ze szkół w Rudnej (2 grupy) i Chobieni (1 grupa). Program będzie realizowany do końca maja 2024 r. Zajęcia będą odbywać się 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych.

Projekt “Szkolny Klub Sportowy” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Więcej informacji tutaj: Założenia_programu_SKS 2024-1