Dzieci i młodzież z gminy Rudna będą uczestniczyć w dodatkowych zajęć sportowych. Pozalekcyjne zajęcia prowadzone będą w ramach projektu „Szkolny Klub Sportowy” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Na terenie gminy Rudna realizowany będzie projekt “Szkolny Klub Sportowy”, który współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Skierowany jest do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. W gminie Rudna do projektu przystąpiły dwie placówki oświatowe.
– Gmina podpisała umowę o współpracy przy realizacji programu. Umowa została zawarta na okres: od 16.01.2023 r. do 15.12.2023 r. Do projektu przystąpiły obie szkoły z terenu gminy. Mamy jedną grupę w SP Chobienia i dwie grupy w SP Rudna – mówi Elżbieta Ciołek inspektor w Referacie Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki UG Rudna.

Zgodnie z założeniami projekt “Szkolny Klub Sportowy” ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Jego celem jest między innymi poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości; promocja zdrowego i aktywnego stylu życia; tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych.

Ministerstwo Sportu i Turystyki po raz kolejny wybrało Dolnośląską Federację Sportu na Koordynatora Wojewódzkiego programu „Szkolny Klub Sportowy na terenie województwa dolnośląskiego. Program ten DFS będzie realizować, tak jak dotychczas wspólnie ze Szkolnym Związkiem Sportowym „Dolny Śląsk” we Wrocławiu.