Nawet 18 500 złotych mogą uzyskać przedsiębiorcy, którzy doświadczają okresowych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wsparcie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości kierowane jest do firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Z projektu PARP mogą skorzystać mali lub średni przedsiębiorcy, którzy w wyniku czynników zewnętrznych lub wewnętrznych utracili sprawność prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioski o dofinansowanie mogą składać również właściciele firm, którzy doświadczają spowolnienia rozwoju swoje przedsiębiorstwa, a także trudności finansowych i pozafinansowych. Sam projekt umożliwia zdiagnozowanie przyczyn pojawiających się trudności, a także wsparcie szkoleniowe, doradcze i mentoringowe dopasowane do indywidualnych potrzeb danej firmy.

Dofinansowanie z PARP mogą otrzymać m.in. firmy, które doświadczyły:

  • spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży (ogrodnictwo, budownictwo itp.)
  • istotnych zmian kadrowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (np. odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do projektu
  • niezależnych od przedsiębiorcy i prowadzonej działalności istotnych zmian prawnych lub technologicznych w branży (takich jak np. cyfryzacja przemysłu), wymuszających konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienia

lub

  •  z przeprowadzonej autodiagnozy wynikać będzie, że przedsiębiorca spełnia definicję Przedsiębiorcy w okresowych trudnościach

 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie PARPTUTAJ

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku znajdują się TUTAJ.