Gmina Rudna pozyskała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dalsze prace związane z zabezpieczeniem zabytkowego kościoła w Starej Rudnej.

Planowane prace mają zabezpieczyć kościół przed dalszą degradacją. – Prace prowadzone powinny być tym razem w nawie głównej, zakrystii, kaplicy oraz kruchcie – informuje Tomasz Cepiński z Referatu Inwestycji Urzędu Gminy w Rudnej.

Przypomnijmy, że w grudniu 2021 roku zakończono II etap inwestycji. Wówczas usunięto gruz, oczyszczono świątynie z roślin, a także wyrównano ściany, gzymsy i wieńce obwodowe oraz konstrukcję ściany południowej nawy głównej, ściany prezbiterium i naroża północno-wschodniego nawy głównej. Wcześniej w 2020 i 2021 roku przeprowadzono remont ściany szczytowej północno-zachodniej oraz części murów.

W celu przeprowadzenia III etapu prac, Gmina Rudna złożyła wniosek do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego o dotację z Programu Ochrona Zabytków 2022. Uzyskana kwota dotacji to 187 000 złotych.