170 tysięcy złotych dotacji otrzymała z Fundacji Polska Miedź parafia pw. św. Trójcy w Rudnej. To kolejne finansowe wsparcie Fundacji dla naszej gminy.

Z otrzymanych środków zostaną położone nowe tynki, a całe wnętrze kościoła będzie wyczyszczone i odmalowane. Proboszcz parafii, ks. Jan Pazgan, planuje również odsłonięcie części napisu, który biegnie pod stropem w pobliżu organów, a z którego dzisiaj widoczne jest tylko słowo DIXIT, czyli „powiedział”. Tajemnica napisu zostanie rozwiązana podczas prac remontowych, które w części sfinansuje również Gmina Rudna.

– Nasz kościół wymaga jeszcze wielu prac remontowych. Cieszę, że dzięki współpracy z gminą i osobiście z wójtem Adrianem Wołkowskim udało się pozyskać znaczne środki na niezbędne roboty – powiedział ks. Jan Pazgan.

To kolejne dofinansowanie przekazane przez Fundację Polska Miedź w ostatnim czasie do naszej gminy, za które dziękujemy.

Przypomnijmy, że kościół w Rudnej, wzniesiony na przełomie XV i XVI w., został odbudowany po pożarze w 1662 r. i przebudowany w latach 1859-1860. We wnętrzu zachowały się elementy wyposażenia pochodzące z okresu budowy świątyni, między innymi neogotyckie ołtarze, ambona, chrzcielnica, prospekt organowy, konfesjonał, pojedyncze obrazy i stacje Drogi Krzyżowej.