Jeszcze w tym miesiącu rozpocznie się II etap prac remontowych w kościele w Rynarcicach. Prace możliwe są dzięki dotacji z fundacji KGHM Polska Miedź.

Miedziowa Fundacja przekazała na ten cel 100 tysięcy złotych. Kwotę w tej samej wysokości parafia otrzymała z Fundacji również w ubiegłym roku. Wtedy pieniądze przeznaczono na naprawę elewacji kościoła pw. Św. Marcina w Rynarcicach. W tym roku prace remontowe w świątyni będą kontynuowane.

– Bardzo chciałbym podziękować Fundacji KGHM za to finansowe wsparcie, bez którego nasza parafia nie mogłaby remontować kościoła w Rynarcicach. Dziękuję również za zaangażowanie panu wójtowi Adrianowi Wołkowskiemu, który pomógł nam w pozyskaniu tej dotacji – mówi ks. proboszcz Jerzy Jastrzębski.

W najbliższych dniach razem z konserwatorem zabytków zostanie podjęta ostateczna decyzja o zakresie prowadzonych prac. Wewnątrz kościoła, po skuciu mokrych tynków i nałożeniu preparatu grzybobójczego, ściany są gotowe na położenie nowych tynków. Na zewnątrz pilnych prac wymaga jeszcze część elewacji.

– Cieszę się, że parafia otrzymała dotację na remont kościoła w Rynarcicach. Dziękuję Fundacji KGHM Polska Miedź za kolejną finansową pomoc – mówi Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna.

Przypomnijmy, że w tym roku Gmina Rudna przeznaczyła 300 tysięcy złotych na prace przy obiektach na terenie naszej gminy wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu oraz wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Rudna. Dotację otrzymali właściciele zabytkowych domów oraz dwie parafie w Rudnej, parafia w Chobieni oraz parafia w Gwizdanowie na prace remontowe plebanii.