Do końca sierpnia 2022 trwa nabór do Projektu “Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska”! W jego ramach można otrzymać dotację na otwarcie własnej działalności gospodarczej. 

Projekt skierowany do osób zamieszkałych lub uczących się na obszarze województwa dolnośląskiego, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  • są osobami biernymi zawodowo lub bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy
  • są osobami w wieku 18-29 lat
  • utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r.

UWAGA! Dla wszystkich uczestników projektu jest przewidziane szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.

W ramach projektu można liczyć na: 

  • bezzwrotną dotację w wysokości 23 050,00 zł na wydatki inwestycyjne związane z uruchomieniem własnej firmy,
  • pomostowe wsparcie finansowe w wysokości do 2 600,00 zł miesięcznie, udzielane w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

 

Więcej informacji:

Agencja Rozwoju Regionalnego “ARLEG” S.A.
T: 76 862 27 77 wew. 66
E: bartek.wawrzyniak@arleg.eu 

Przydatne linki:

Regulamin projektu – ZOBACZ 

 

Projekt “Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, POWER 2014-2020.