Gmina Rudna otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w 2022 roku do kwoty  13 034,00 zł.

Tegoroczne prace związane z demontażem, odbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Rudna planowane są do przeprowadzenia na przełomie sierpnia i września.

Szacuje się, że w ramach realizacji programu zostanie usuniętych około 47 ton azbestu, a łączny koszt inwestycji wyniesie około 50 000,00 zł.