Książki w bibliotece na stosieBiblioteka w Chobieni w ramach wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację w wysokości 3.725,00 zł przy wkładzie własnym otrzymanym z dotacji podmiotowej z budżetu gminy Rudna w kwocie 14.900,00 zł.

Pozyskana dotacja pozwoliła na zakup 141 woluminów, w tym: literaturę dla dorosłych, książki dla dzieci i literaturę popularno – naukową.

Głównym celem programu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz zwiększenie liczby czytelników bibliotek publicznych, poprawa jakości zbiorów bibliotecznych,a także zainteresowanie potencjalnych czytelników literaturą.

Kryteria i zasady rozdziału środków zostały przygotowane przez Dyrektora Biblioteki Narodowej we współpracy z zespołem sterującym ds. zakupu nowości wydawniczych do bibliotek oraz dyrektorami wojewódzkich bibliotek publicznych.