Niemal 69 tysięcy złotych łącznej dotacji na zakup specjalistycznego sprzętu otrzymały Ochotnicze Straże Pożarne w naszej gminie. Pieniądze pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu przyznał dotacje dla dolnośląskich Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Mają one być przeznaczone na zakup nowego, specjalistycznego sprzętu niezbędnego do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

– Cieszę się, że udało nam się pozyskać to dofinansowanie. Przeznaczymy je na doposażenie naszych druhów w umundurowanie specjalne, które posłuży w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Z całego serca dziękujemy za wsparcie, pozyskane dofinansowanie w pełni poprawi funkcjonowanie OSP – przyznaje Sławomir Lechman z OSP w Chobieni.

Dofinansowanie otrzymały jednostki OSP, które  złożyły wnioski w naborze w ramach Programu pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” uzgodniona z Komendantem Wojewódzkim PSP we Wrocławiu w 2022 roku.