Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Rudna został rozstrzygnięty. Gminne środki otrzymały Fundacja Korzenie i Skrzydła oraz Stowarzyszenie Aktywni Zagłębia Miedziowego.

Do Urzędu Gminy w Rudnej wpłynęły 2 oferty na realizację zadań, które będą przeprowadzane na rzecz mieszkańców Gminy Rudna. Oba projekty uzyskały dofinansowanie.

Fundacja Korzenie i Skrzydła zrealizuje projekt edukacyjny pt.: „Międzypokoleniowy dialog” skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach zadania odbędą się m.in. zajęcia edukacyjne, plastyczne czy kulinarne. Zostanie zorganizowany również wyjazd do teatru w Legnicy. Celem zadania jest budowanie dialogu międzypokoleniowego. Fundacja rozdysponuje na ten cel 8400 złotych.

Natomiast Stowarzyszenie Aktywni Zagłębia Miedziowego w ramach przyznanej dotacji zorganizuje mieszkańcom udział w zawodach w Nordic Walking. Stowarzyszenie na ten cel otrzymało z budżetu gminy 5000 złotych.

Link do rozstrzygnięcia konkursu – KLINKIJ