Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium poświęconym tematyce związanej z rolnictwem. Webinarium dedykowane osobom z Dolnego Śląska odbędzie się w dniu 16 lipca 2021 r. o godz. 11.00 na platformie Teams.

W webinarium wezmą udział przedstawiciele:

1) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – w zakresie aktualnych naborach na dofinansowania dla rolników (m.in. dofinansowanie w ramach działania Modernizacja Gospodarstw Rolnych);

2) Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – w zakresie najważniejszych uregulowań
i aktualności dotyczących obrotu ziemią;

3) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w zakresie:

 • Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb (wapnowanie)
 • Programu Agroenergia;
 • Ogólnopolskiego programu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących
  z działalności rolniczej;
 • Programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest;
 • Programu Czyste Powietrze;

4) Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – w zakresie:

 • działań ustawowych na rzecz osób podjętych ubezpieczeniem społecznym rolników;
 • wdrażania nowych rozwiązań informatycznych : Portal Ekrus, e- zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej, e- zaświadczenie;
 • rehabilitacji leczenia rolników po przebytej chorobie COVID – 19

5) Grupy Azoty – w zakresie:

 • trendów w nawożeniu (ustawodawstwo, klimat, postęp technologiczny);
 • CBJ: badania gleby.

Więcej informacji można uzyskać na stronie:

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/o-pomocy-dla-rolnikow-ogolnopolski-webinar-juz-w-polowie-lipca.html

Link do webinarium:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_M2FjNmNkOTQtZGYxOC00MGNlLTg1Y2EtOThkOTM4NWFkNDM2%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252210c33744-11b3-4105-8e92-5e995275bd57%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522f33aa724-7ab8-4fe0-9540-648ab9b9c587%2522%252c%2522IsBroadcastMeeting%2522%253atrue%257d%26btype%3Da%26role%3Da%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=fd876678-4746-4617-904d-5678810b32ba&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true