Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Rudna został rozstrzygnięty. Gminne środki otrzymały Stowarzyszenie Sportowe ODRA Chobienia oraz Grupa Ratownicza Dziesław.

Do Urzędu Gminy w Rudnej wpłynęło łącznie 7 ofert na realizację działań, które będą przeprowadzane na rzecz mieszkańców Gminy Rudna. Wśród projektów, które uzyskały dofinansowanie, znalazły się propozycje stowarzyszenia ODRA Chobienia oraz Grupy Ratowniczej Dziesław, która zadba o poprawę efektywności działań ratowniczych na terenie gminy.

ODRA Chobienia za otrzymane pieniądze zorganizuje dla mieszkańców zajęcia i turnieje tenisowe. Stowarzyszenie na ten cel otrzymało z budżetu gminy 30 000 złotych. Z kolei Grupa Ratownicza Dziesław zapewni m.in. szkolenia dla mieszkańców z zakresu pierwszej pomocy. Grupa rozdysponuje tu środki w wysokości 7 200 złotych.

W konkursie nie wpłynęły żadne oferty na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Dwie oferty zostały odrzucone ze względów formalnych. Pozostałe oferty nie otrzymały minimalnej ilości punktów wymaganych w konkursie, w związku z czym nie mogły zostać dofinansowane.

Pełne rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert dostępne jest TUTAJ.