Osoby z województwa dolnośląskiego, które utraciły pracę i myślą o złożeniu własnej firmy, mogą uzyskać dotacje w programie „Wsparcie dla Przedsiębiorczych”. Do uzyskania jest nawet 41 890 złotych dofinansowania na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej.

Projekt, który oferuje wsparcie finansowe, prowadzi Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA. W projekcie może wziąć udział 240 osób, powyżej 30 roku życia, które są:

  • osobami bez zatrudnienia tj.: osoby powyżej 50 r.ż., kobiety, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, zarejestrowane lub nie w Urzędzie Pracy
  • ubogimi bezrobotnymi
  • biernymi zawodowo
  • osobami które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku
  • osobami pracującymi na umowy krótkoterminowe

Realizacja projektu została zaplanowana na okres maj 2021 – czerwiec 2023 roku. Udział w przedsięwzięciu jest bezpłatny. W pierwszej kolejności chętne osoby będą musiały wziąć udział w procesie rekrutacji, przedstawiając m.in. koncepcję własnego biznesu. Po pozytywny rozpatrzeniu kandydatury wezmą udział w szkoleniach m.in. z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Jakie kwoty dotacji można uzyskać?

Dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 23 050 złotyh uzyska minimum 200 uczestników projektu. Dodatkowo osoby te mogą liczyć na wsparcie pomostowe. Będą to środki finansowe w kwocie do 1570 złotych miesięcznie na firmę, wypłacane przez okres od 6 do 12 miesięcy od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Koordynator projektu oferuje także zwrot kosztów dojazdu na spotkania z doradcą oraz szkolenia.

Szczegółowe informacje na temat programu „Wsparcie dla Przedsiębiorczych” można uzyskać na stronie Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego – KLIKNIJ