Od 9 sierpnia 2021 roku Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” będzie przyjmować wnioski w aż 7 naborach. Można w nich uzyskać środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Osoby zainteresowane dotacjami mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji swoich projektów.  

Pomoc finansowa będzie przyznawana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Jest ono objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wnioski można składać od 9 sierpnia do 3 września 2021 roku.

 

Pełna lista naborów

Poniżej przedstawiamy pełną listę naborów organizowanych przez LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich”:

NABÓR NR 1/2021 – ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ w ramach Przedsięwzięcia P I. TURYSTYKA NA „SZLAKU ODRY” – PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

NABÓR NR 2/2021 – ROZWÓJ RYNKÓW ZBYTU PRODUKTÓW I USŁUG LOKALNYCH w ramach Przedsięwzięcia P I. TURYSTYKA NA „SZLAKU ODRY” – PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

NABÓR NR 3/2021 – ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Przedsięwzięcia P I. TURYSTYKA NA „SZLAKU ODRY” – PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

NABÓR NR 4/2021 – TWORZENIE LUB ROZWÓJ INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO w ramach Przedsięwzięcia P II. MARKA „KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH” – PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

NABÓR NR 5/2021 – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach przedsięwzięcia P III. PRZEDSIĘBIORCZY MIESZKAŃCY „KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH” – PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

NABÓR NR 6/2021 – ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO w ramach przedsięwzięcia P V. „POZNAJEMY PRZYRODĘ I DZIEDZICTWO „KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH” – PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

NABÓR NR 7/2021 – ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ w ramach Przedsięwzięcia P I. TURYSTYKA NA „SZLAKU ODRY” (UWAGA! Nabór o zawężonym zakresie dot. wskaźnika rezultatu LSR pn.: „Długość wybudowanych lub przebudowanych ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych”) – PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

Doradztwo i konsultacje

LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich” przypomina również, że wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w naborze mogą skorzystać z doradztwa i konsultacji swoich projektów. Wystarczy tylko umówić się doradcą pod nr tel. 509 347 189 lub e-mail: biuro@lgdodra.pl. Na stronie www.lgdodra.pl dostępne są także terminy wyjazdowych dyżurów doradczych w gminie Rudna, które organizowane będą w lipcu i sierpniu 2021 roku.

Szkolenia z zakresu rozwoju przedsiębiorczości

Jednocześnie stowarzyszenie informuje, szkolenia z zakresu rozwoju przedsiębiorczości (nabory 2/2021, 3/2021, 4/2021 i 5/2021) przewidziane są w dniach 02 i 09 sierpnia o godz.14:00 w biurze LGD w Prochowicach. Ilość miejsc jest ograniczone i decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłaszać można się pisząc na e-mail: biuro@lgdodra.pl oraz pod nr tel. 509 347 189.