19 maja mija termin składania wniosków o dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły w roku szkolnym 2023/2024.

Gmina przygotowuje się do zorganizowania nieograniczonego przetargu na wyłonienie firmy, która od 1 września 2023 roku będzie dowoziła niepełnosprawne dzieci do szkoły.

– Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni do 19 maja złożyć wniosek o zorganizowany dowóz dziecka do placówki oświatowe w roku szkolnym 2023/2024, wraz z wymaganymi dokumentami – mówi Elżbieta Ciołek Inspektor w Referacie Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki UG Rudna. – Złożenie wniosku w późniejszym terminie nie gwarantuje organizacji dowozu od 1 września 2023 r – dodaje urzędnik.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka, zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało w roku szkolnym 2023/2024 roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki pokój nr 211 lub pod nr telefonu 76 749 21 09 oraz 76 749 21 08.