To kolejna powiatowa droga na terenie Gminy Rudna, która zostanie przebudowana dzięki staraniom wójta Adriana Wołkowskiego. Gmina pokryje koszty tzw. wkładu własnego w kwocie 900 tys. zł. Pozostałe środki pochodzić będą Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

– To kolejna powiatowa droga w naszej gminie, która wymaga natychmiastowej modernizacji. Mieszkańcy bardzo o tę inwestycję zabiegali. Bardzo się cieszę, że długo wyczekiwany remont ponad kilometrowego odcinka do Gawronek objęty został rządowym wsparciem i moje kilkuletnie starania o remont tej drogi wchodzą w etap realizacji – mówi Adrian Wołkowski, wójt Gminy Rudna.

Wyremontowany zostanie ponad kilometrowy odcinek drogi powiatowej nr 1202D od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 323 do skrzyżowania z drogą gminną nr 101162D.

Inwestycja dofinansowana została z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w naborze na 2024 rok w kwocie ponad 2 mln zł. Gmina Rudna zadeklarowała pokrycie wkładu własnego w wysokości blisko 900 tys. zł.

Remont rozpocznie się w czerwcu tego roku, a zakończy do końca listopada.

Zakres prac obejmie remont nawierzchni oraz istniejących zjazdów, poboczy i przepustu drogowego.