Ukończono budowę ponad kilometrowej drogi do gruntów rolnych w Chobieni. Dochodzi ona również do miejsca pochówku ofiar wojny trzydziestoletniej z I poł. XVI wieku, zwanego potocznie „kurhanem”. Od 10 lat jest do niego odprawiana Droga Krzyżowa w uroczystość Męki Pańskiej. Jest to również popularne miejsce spacerów i turystycznych wypraw.

Droga ma szerokość 4 metrów z lokalnym przewężeniem do 3 metrów. Prace budowalne objęły profilowanie i korytowanie istniejącej nawierzchni oraz wykonanie warstwy stabilizacji cementem grubości 35 cm. Wykonano również podbudowę z kruszywa kamiennego oraz nawierzchnię tłuczniową. Na poboczach pojawiło się kamienne kruszywo, a teren wzdłuż drogi uporządkowano.

– Większość mieszkańców Chobieni jest zadowolona. Już chodzą tędy na spacery, z kijkami a nawet z sankami. Droga znacząco ułatwi również prace rolne. Cieszymy się, bo wiele lat zabiegaliśmy o tę inwestycję – mówią radny Andrzej Górzny oraz sołtys Chobieni Stanisław Biadala.

Władze samorządowe informują, że w Chobieni planowane są kolejne inwestycje.

– Razem z samorządowcami z Prochowic i Ścinawy działamy w sprawie remontu drogi wojewódzkiej nr 292. Zaczniemy od chodnika łączącego ulicę Głogowską z Chobienią. Już podpisujemy porozumienia i będziemy działać. Kolejny temat to naprawa fragmentu uszkodzonej nawierzchni na wjeździe do Chobieni od strony Rudnej. I oczywiście modernizacja obiektów sportowych zlokalizowanych przy boisku piłkarskim w Chobieni – wylicza Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 579 962,92 zł. Na realizację prac budowlanych Gmina Rudna otrzymała dotację celową z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 112 600 zł.