Oddano do użytku drogę dojazdową do domów w Rynarcicach. Inwestycję realizowano na wniosek mieszkańców sołectwa.

Rynarcice droga

W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię tłuczniową, nawierzchnię poboczy oraz uzupełniono nawierzchnię z brukowca z kamienia łamanego.

Koszt inwestycji wyniósł 187 615,59 zł.