Mieszkańcy nowych domów w Koźlicach od strony ogródków działkowych będą mieli drogę. Gmina Rudna podpisała już umowę z wykonawcą.

Istniejąca asfaltowa droga zostanie przedłużona do ostatnich posesji, która wybudowano w tej części sołectwa. Zgodnie z projektem droga o długości 105 metrów i szerokości 3,5 m będzie miała nawierzchnię z betonowej kostki. Dodatkowo ekipy wykonają odwodnienia, zjazdy indywidualne, dojścia do posesji oraz do miejsc odbioru odpadów.

Zgodnie z umową wykonawca ma trzy miesiące na wykonanie prac od podpisania umowy. Roboty powinny rozpocząć się po nowym roku i zakończyć pod koniec lutego. Wartości inwestycji wynosi prawie 186 tysięcy złotych.